کلیپ اردلان طعمه

اردلان طعمه هم طی یک ویدئوی سلفی گوشه ای از یکی از آهنگ هایش را به هوادارن تقدیم کرد