کلیپ رضا یزدانی

اجرای زنده رضا یزدانی و همگروهی هایش، در یم کافه.