کلیپ مازیار فلاحی

ویدئوی سلفی ای که مازیار فلاحی حین اجرای کنسرت از خود و هواداران گرفت.