کلیپ درست کردن گل با کیوی

میتونین با کیوی یک گل بسیار ساده و زیبا درست کنین :)