کلیپ سام درخشانی

سام درخشانی همین الان دیزین. جای همه خالی! .