کلیپ شهرام قائدی

شهرام قائدی و دخترش سارینا یه دور افتخاری بخاطر هواداران میزنند. آن هم زیر باران..