کلیپ لاله صبوری

لاله صبوری فیلمی از قصه خوانی پر از غلط و غلوط دخترش نورا را به اشتراک گذاشت..