کلیپ مجید خراطها

مجید خراطها و قطعه ای زیبا که صرفا برای هواداران و به عشق آنها میخواند و مینوازد. .