کلیپ مجتبی محرمی

سخنان مجتبی محرمی با هواداران شش آتیشه اش از روی تخت بیمارستان.با آرزوی سلامتی برای مجتبی محرمی عزیز. .