کلیپ الناز حبیبی

الناز حبیبی و پاسخ به یک چالش جدید لیندا کیانی و نرگس محمدی را هم به چالش دعوت میکند.