کلیپ بنیامین بهادری

بنیامین و گروهش در یکی از خیابان های وین در حال اجرای مشهور و نوستالژیک گل گلدون من هستند و چشم های هر رهگذری را به خود خیره میکنند..