کلیپ امید حاجیلی

شاهد دعوت موزیکال امید حاجیلی همراه با ضرب تمبک برای حضور در کنسرتش