کلیپ سردار آزمون

سردار آزمون با این ویدیو نشون داد که در والیبال هم مانند فوتبال همه فن حرفه..