کلیپ مهران غفوریان

ویدئوی زیبای مهران غفوریان که با آن به کمپین عاشقان حضرت محمد (ص) پیوست.