کلیپ ارشان خواجه امیری

ویدئویی فوق العاده بامزه از رقص و پایکوبی ارشان خواجه امیری روی روروئک! کلیپی که احسان خواجه امیری از فرزندش در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بود.