کلیپ علی کریمی

علی کریمی هم نشان داد که برخلاف بیشتر فوتبالیست ها که بعد از خداحافظی همه چیز را (مخصوصاً شکم مبارک را) به حال خود رها میکنند، سخت درگیر ورزش و تندرستی است!