کلیپ آنا نعمتی

ویدئویی که رایکا، دختر آنا نعمتی از مادر جان در حین رانندگی گرفته است.