کلیپ الناز شاکر دوست

ویدئویی جالب از همخوانی الناز شاکردوست با مرتضی پاشایی در مسیر رفتن به سر فیلمبرداری.