کلیپ مادر عمو پورنگ

دعای خیر مادر عمو پورنگ (داریوش فرضیایی) برای همه جوانان. حتماً این ویدئو زیبا را ببینید