کلیپ محمدرضا گلزار

ویدئوی کلافگی محمدرضا گلزار در حاشیه ضبط یکی ترانه هایش در استودیو.