دیرین دیرین - پرداخت اقباض

دیرین دیرین - این فسمت: پرداخت اقباض امروزم یه کار تبلیغاتی داریم.آخه دیروزیه خیلی چسبید!