کلیپ ترانه علیدوستی

شما را به دیدن مکالمه بامزه ترانه علیدوستی و این مرغ مینای با ادب دعوت می کنیم!