کلیپ سیروان خسروی

همخوانی شنیدنی سیروان خسروی با مهراب قاسمخانی و میلاد کی مرام. چه حسی هم گرفته اند!