کلیپ نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی و لحظاتی شیرین از کنسرت بنیامین که با این ویدئو ما را نیز در این لحظات شریک میکند.