کلیپ مرتضی پاشایی

ویدئویی که مطمئناً احساسات تمامی عاشقان مرتضی پاشایی را برانگیخته خواهد کرد، وقتی که با صدای خود مرتضی به آلبوم جدید او دعوت می شوند. این ویدئو را از دست ندهید