کلیپ بهرام رادان

بهرام رادان در حین رانندگی و همراه با یک موزیک لایت هفته خوبی را برای همه آرزو می کند.