کلیپ ورژن جدید داستان خرگوش و لاکپشت

داستان مسابقه لاکپشت و خرگوش را حتما به یاد می آورید. قصه از این قرار بود که روزی لاکپشت و خرگوش تصمیم می گیرند با هم مسابقه دهند. خرگوش به سرعت می دود و وقتی می بینید لاکپشت کلی از او فاصله دارد، کنار درخت لم می دهد و به خواب خرگوشی فرو می رود. تا این جا