دیرین دیرین - هنر مدرن

دیرین دیرین - این قسمت: هنر مدرن۱: بعضی از دوستان می پرسن: چرا شخصیت زن تو کارها ندارید؟جواب: چون فقط یه گوینده داریم که اونم مرده. اما داریم تو قسمتهای جدید این مشکل رو حل می کنیم. یکی دو هفته دیگه می بینید. ۲: این قسمتو خودم خیلی دوست دارم. زیاد لایک بز