دیرین دیرین - اختراع به درد نخور

دیرین دیرین - این قسمت: اختراع به درد نخورقابل توجه برخی موتورسواران عزیز،محترم،فرهیخته!