کلیپ دیدنی حرکات آکروباتیک یک پرنده زیبا

بلاخره پرنده ها هم می خوان آکروبات بازی کنند ، مگه عیبی داره ؟