کلیپ دیدنی از سگی كه بیلیارد بازی می كنه

مگه سگ دل نداره که فقط شما بیلیارد بازی کنید خب اونم دلش کی خواد