دیرین دیرین - مهمانی از بخارا

دیرین دیرین - این قسمت : مهمانی از بخارا اینم یکی از قسمتهای قدیمی مونه.احساس می کنم دارین عکسهای دهه هفتادم که پشت مو داشتم و شلوار پیله دار می پوشیدمو