دیرین دیرین - دهقان فناکار

دیرین دیرین - این قسمت: دهقان فناکاراین یکی از قسمتهای قدیمی ماست که قرار نبود پخش بشه، اما حالا قرار شده!اما از اونجا که بعضی از مخاطبان کاراکترهای قدیمی رو بیشتر دوست داشتندما هم می خواهیم وانمود کنیم که به درخواست اونها ترتیب اثر دادیم و کاراکتر های قد