دیرین دیرین - شکافتن فلک

دیرین دیرین - این قسمت: شکافتن فلکخوشبختانه موفق شدیم چند اسپانسر برای خودمون پیدا کنیم و درآمد سرشاری پیدا کنیم. همونطور که وعده داده بودیمروند فساد اخلاقی ما آغاز شده و داریم تبدیل به آدمهای پول پرست و فقط به فکر جیب خویش باشی می شیم. اما هنوز رگه هایی