دیرین دیرین - بوق

دیرین دیرین - این قسمت: بوق حالا که همه متوجه شدیم آلودگی محیط زیست بده و داره پدر طبیعت رو در میاره، بیائیم متوجه بشیم که آلودگی صوتی هم بدتره و داره پدر اعصابو روانمون رو درمیاره. بوق نزنیم انقدر آقاجان! به جاش لایک بزنیم! بهتر نیست؟!