پشت صحنه ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹۴

ویژه برنامه یا مقلب القلوب در بامداد ۱ فروردین ۱۳۹۴ و در لحظات تحویل سال، تقدیم شنوندگان محترم رادیو معارف شد.