گزیده برنامه به همراه برشِ کیک سالگرد تولّد خوشاشیراز!

در ویژه برنامه پنجمین سالگرد تولد برنامه خوشاشیراز، سعید راد برای اولین بار در تاریخ تلویزیون به خوشاشیراز آمد...امیرمهدی ژوله ، حمید حامی و حسین میری نیز از مهمانان برنامه بودند.در این ویدیو گزیده ای از برنامه به همراه برش دادن کیک خوشاشیراز به دست سعید راد و عوامل برنامه را خواهید دید...