خاطره مشترک جالب و خنده دار امیر آقایی و مهدی پاکدل !!!

خاطره از اونجایی شروع میشه که امیر آقایی صبح خیلی زود ناشتا مشغول سیب خوردنِ که مهدی پاکدل از خواب بیدار میشه و...