حضور سعیدخانِ راد برای اولین بار در تلویزیون ایران

در ویژه برنامه سالگرد تولد پنج سالگی خوشاشیراز، سعید راد که اولین حضور تلویزیونی اش را در برنامه خوشاشیراز تجربه کرد به همراه امیر مهدی ژوله و حمید حامی مهمان برنامه بودند.