آیتم پرطرفدار پرسه هنری ویژه سالگرد تولد خوشاشیراز

پرسه هنری نام آیتم پر طرفدار برنامه خوشاشیراز است که با اجرای فوق العاده زیبا و جذاب وحید سپهرتاج هر هفته پخش میشود...و تصویر، تدوین و کارگردانی آن بر عهده احمد حجازی است.این هفته اختصاص داده شده به اخبار خوشاشیراز در طی پنج سال گذشته...