آهنگ زیبای دو زبانه فتح دیگری باید از فرید صالح

ترانه بسیار زیبا و شنیدنی از مجتبی مینوتن (فرید صالح) با نام فتح دیگری باید به دو زبان فارسی و عربی... فرید صالح که به سامی یوسف ایران ملقب است، برای اولین بار در تلویزیون به خوشاشیراز آمد.