غبار روبی شاهچراغ باحضور گروهی ازبرنامه سازان خوشاشیراز

تهیه کننده برنامه به همراه گروهی از عوامل خوشاشیراز، حرم مطهر حضرت شاهچراغ را غبار روبی کردند...