اجرای بسیار زیبای حسین توکلی با همراهی علی ضیا !!!

حسین توکلی ،ترانه بسیار زیبای زندگی را با همراهی علی ضیا در برنامه خوشاشیراز اجرا کرد...