حضور جناب خان برای اولین بار در برنامه خوشاشیراز !!!

محمد بحرانی ، صداپیشه ی جناب خان و آقای همساده، به همراه عروسک جناب خان مهمان اولین قسمت از سری جدید خوشاشیراز بود.