اجرای زنده عماد طالب زاده در خوشاشیراز

عماد طالب زاده که برای اولین بار در تلویزیون ایران حضور پیدا کرد، ترانه ی بسیار زیبایی را به صورت زنده اجرا کرد....