حضور عماد طالب زاده برای اولین بار در تلویزیون ایران !!!

عماد طالب زاده اولین حضور تلویزیونی خود را در برنامه خوشاشیراز تجربه کرد..