موفقیت دیگر از پژوهشگران یزدی

اینبار محققان مرکز تحقیقات جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان یزد موفق به اصلاح نژاد بلدرچین شدند.