دیرین دیرین - شکار

دیرین دیرین - این قسمت:شکاردیشب موبایل و مدارکم رو دزدیدن! دلیل دیر شدن دیرین دیرین امروز هم همین بودواسه همین امروز اصلا دل و دماغ ندارم، لایک بزنید، نظر بدید، از همه مهمتر به اشتراک بزارید.امشب چک میکنم، ببینم کی به اشتراک نزاشته !