کسب روزی حلال، آموزه دین مبین اسلام

گزارشی از بازاریان استان یزد که به دنبال کسب روزی حلال هستند.