دیدار خانواده شهیدان آدمی ابرکوهی با رهبر انقلاب

خانواده شهیدان آدمی که سه فرزند خود را تقدیم انقلاب و نظام کردند با رهبر معظم انقلاب دبدار کردند.